วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เทศกาลลอยกระทง


      
วันลอยกระทง
ประเพณีและประวัติวันลอยกระทง 2555

วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
 

วันลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่มีมายาวนาน

      อีกไม่กี่วันแล้วก็จะถึงงานเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งเป็นงานเทศกาลแห่งความสุขและรื่นเริง ลอยกระทงเป็นประเพณีที่มีมายาวนาน บ้างก็ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย บ้างก็ว่ามีมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย เรียกได้ว่าเริ่มมีประวัติศาสตร์ชาติไทยขึ้นมาก็มีประเพณีลอยกระทงกันเลยทีเดียว

ประวัติวันลอยกระทงและประเพณีลอยกระทง

การลอยกระทงมีวัตถุประสงค์ด้วยกัน 2 ประการ คือ
      1. เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บางท้องที่ถือว่าลอยกระทงเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในโอกาสที่พระพุทธองค์ได้ไปแสดงธรรมในนาคภิภพ และทรงประทับรอยพระบาทไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมมทานที (1) เพราะฉะนั้นการที่บ้านเรามีประเพณีลอยกระทง ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองก็เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในโอกาสนี้
 
      ส่วนทางเหนือนั้นมีประเพณียี่เป็ง มีทั้งลอยกระทงและลอยโคมขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเขี้ยวแก้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งบรรจุอยู่ในจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เราจึงจุดประทีป ลอยโคม ส่งใจขึ้นไปบูชาพระเขี้ยวแก้วร่วมกับพระอินทร์ที่นำหมู่เทวดาบูชาพระเขี้ยวแก้วที่จุฬามณีในวันเพ็ญเดือนสิบสองนี้เช่นกัน

      ยี่เป็งสันทราย ได้จัดประเพณีลอยกระทง และลอยโคม ซึ่งเป็นภาพวัฒนธรรมไทยที่งดงามมากในสายตาของชาวโลก และยังได้มีการจัดลอยโคมที่มองโกเลีย และอินเดียเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างยิ่งใหญ่มาแล้วด้วย

      2. เพื่อบูชาพระแม่คงคา เป็นการแสดงการขอบคุณน้ำ เพราะมนุษย์เราอยู่ได้เพราะน้ำ ตั้งแต่โบราณมาชุมชนทั้งหลายเวลาสร้างเมือง ต่างก็เลือกติดแม่น้ำ ดังนั้นถึงเวลาในรอบ 1 ปี ก็เลือกเอาวันเพ็ญเดือนสิบสอง ระลึกว่าตลอดปีที่ผ่านมา เราได้อาศัยน้ำในการดำรงชีวิต  ขณะที่ลอยกระทงเราก็นึกถึงคุณของน้ำ ไม่ใช่ลอยเฉยๆ ต้องรำลึกว่าต้องรู้จักใช้น้ำอย่างถูกวิธี และใช้น้ำอย่างคุ้มค่า ไม่ใช้ทิ้งขว้าง  ไม่ทำให้น้ำสกปรก ไม่ปล่อยของเสียลงแม่น้ำ เป็นการขอขมาและขอบคุณพระแม่คงคา ไม่ใช่เป็นการไหว้เทวดาพระแม่คงคาแต่อย่างใด แต่เป็นการแสดงการขอบคุณน้ำ ในฐานะที่เป็นผู้ให้ชีวิตเรา
 

ความเป็นมาของเทศกาลวันลอยกระทง
 

คติที่มาเกี่ยวกับวันลอยกระทงมีอยู่หลายตำนาน ดังนี้
 
1. การลอยกระทง เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา
2. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าตามคติพราหมณ์คือบูชาพระนารายณ์ซึ่งบรรทม สินธุ์อยู่ในมหาสมุทร
3. การลอยกระทง เพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งเสด็จไป จำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา
4. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระพุทธบาท ของพระพุทธเจ้า ที่หาดทรายริมแม่น้ำนัมมทาน ทีเมื่อคราวเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ
5. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาของ พระพุทธเจ้า
6. การลอยกระทง เพื่อบูชาท้าวพกาพรหม บนสวรรค์ชั้นพรหมโลก
7. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระอุปคุตตะเถระ ซึ่งบำเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้อง ทะเลลึกหรือสะดือทะเล

ประวัติวันลอยกระทงในประเทศไทย

วันลอยกระทง 2554 
 
การลอยกระทงในประเทศไทยมีมาตั้วแต่ครั้งสุโขทัย
 
      การลอยกระทงในเมืองไทย มีมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัย เรียกว่า การลอยพระประทีป หรือ ลอยโคม เป็นงานนักขัตฤกษ์รื่นเริงของประชาชนทั่วไป ต่อมานางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์สนมเอกของพระร่วง ได้คิดประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นรูปกระทงดอกบัวแทนการลอยโคม การลอยกระทงหรือลอยโคมในสมัยนางนพมาศ กระทำเพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทที่แม่น้ำนัมมทานทีซึ่งเป็นแม่น้ำสายหนึ่งอยู่ในแค้วนทักขิณาบถของประเทศอินเดีย ปัจจุบันเรียกว่า แม่น้ำเนรพุททา
 

การลอยกระทงเพื่อบูชารอยพระพุทธบาท

 
      เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชจนได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว หลังจากเผยพระธรรมคำสั่งสอนแก่สาธุชนโดยทั่วไปได้ระยะหนึ่ง จึงเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อทรงเทศนาธรรมโปรดพระพุทธมารดา ครั้งจำพรรษาจนครบ 3 เดือน พระองค์จึงเสด็จกลับลงสู่โลกมนุษย์เมื่อท้าวสักกเทวราชทราบพุทธประสงค์ จึงเนรมิตบันไดทิพย์ขึ้น อันมี บันไดทอง บันไดเงิน และบันไดแก้ว ทอดลงสู่ประตูเมืองสังกัสสนคร บันไดแก้วนั้นเป็นที่ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลง บันไดทองเป็นที่สำหรับเทพยดาทั้งหลายตามส่งเสด็จ บันไดเงินสำหรับพรหมทั้งหลายส่งเสด็จ ในการเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ครั้งนี้ เหล่าทวยเทพและประชาชนทั้งหลาย ได้พร้อมใจกันทำ การสักการบูชาด้วยทิพย์บุปผามาลัย การลอยกระทงตามคตินี้ จึงเป็นการรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากดาวดึงส์พิภพ (เป็นตำนานเดียวกับประเพณีการตักบาตรเทโวรับเสด็จพระพุทธองค์ลงจากดาวดึงส์)
      รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า ที่ไปปรากฏอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนัมมทานทีมีความเป็นมาเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ คือ ครั้งหนึ่งพญานาคทูลอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ เมื่อพระองค์จะเสด็จกลับ พญานาคทูลขออนุสาวรีย์ไว้กราบไหว้บูชา พระพุทธองค์จึงทรงประดิษฐานรอยพระพุทธบาทไว้ที่หาดทราย ริมฝั่งแม่น้ำนัมมทานทีเพื่อให้บรรดานาคทั้งหลายได้สักการะบูชา
 
การลอยกระทงที่มีความเป็นมาเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ ยังมีอีก 2 เรื่อง คือ
 
      1. การลอยกระทงเพื่อบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์ และ
      2. การลอยกระทงเพื่อต้อนรับพระพุทธองค์ในวันที่เสด็จกลับจากเทวโลก
 

ตำนานการลอยกระทงเพื่อบูชาพระจุฬามณี

ลอยกระทงเพื่อบูชาพระจุฬามณี

การลอยกระทงเพื่อบูชาพระจุฬามณี
     เมื่อครั้งที่เจ้าชายสิทธัตถะ เสด็จออกจากพระนครกบิลพัสดุ์ในเวลากลางคืนด้วยม้ากัณฐกะ พร้อมนายฉันทะมหาดเล็กผู้ตามเสด็จ ครั้นรุ่งอรุณก็ถึงฝั่งแม่น้ำอโนมานที เจ้าชายทรงขับม้ากัณฐกะกระโจนข้ามแม่น้ำไปโดยสวัสดี เมื่อทรงทราบว่าพ้นเขตกรุงกบิลพัสดุ์แล้ว เจ้าชายสิทธัตถะจึงเสด็จลงประทับเหนือหาดทรายขาวสะอาด ตรัสให้นายฉันทะนำเครื่องประดับและม้ากัณฐกะกลับพระนคร ทรงตั้งพระทัยปรารภจะบรรพชา โดยเปล่งวาจา "สาธุ โข ปพฺพชฺชา" แล้ว จึงทรงจับพระเมาลีด้วยพระหัตถ์ซ้าย พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ตัดพระเมาลี แล้วโยนขึ้นไปบนอากาศ พระอินทร์ได้นำผอบทองมารองรับพระเมาลีไว้และนำไปบรรจุยังพระจุฬามณีเจดียสถานในเทวโลก พระจุฬามณีตามปกติมีเทวดาเหาะมาบูชาเป็นประจำ

ตำนานการลอยกระทงเพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากเทวโลก 

      
เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชจนได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว หลังจากเผยพระธรรมคำสั่งสอนแก่สาธุชนโดยทั่วไปได้ระยะหนึ่ง จึงเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อทรงเทศนาธรรมโปรดพระพุทธมารดา ครั้งจำพรรษาจนครบ 3 เดือน พระองค์จึงเสด็จกลับลงสู่โลกมนุษย์เมื่อท้าวสักกเทวราชทราบพุทธประสงค์ จึงเนรมิตบันไดทิพย์ขึ้น อันมี บันไดทอง บันไดเงิน และบันไดแก้ว ทอดลงสู่ประตูเมืองสังกัสสนคร บันไดแก้วนั้นเป็นที่ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลง บันไดทองเป็นที่สำหรับเทพยดาทั้งหลายตามส่งเสด็จ บันไดเงินสำหรับพรหมทั้งหลายส่งเสด็จ ในการเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ครั้งนี้ เหล่าทวยเทพและประชาชนทั้งหลาย ได้พร้อมใจกันทำ การสักการบูชาด้วยทิพย์บุปผามาลัย การลอยกระทงตามคตินี้ จึงเป็นการรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากดาวดึงส์พิภพ (เป็นตำนานเดียวกับประเพณีการตักบาตรเทโวรับเสด็จพระพุทธองค์ลงจากดาวดึงส์)

กำหนดการวันลอยกระทง

     วันลอยกระทง จัดขึ้นในทุกวันเพ็ญเดือนสิบสองของปี เป็นวันที่น้ำเต็มตลิ่ง วันเพ็ญซึ่งเป็นวันสว่าง และเดือนสิบสองที่มีน้ำเต็มตลิ่ง เหมาะกับการลอยกระทง
กระทงสำหรับลอยบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
ลักษณะของกระทงที่ใช้ลอย

ลักษณะของกระทงที่ใช้ลอย

1. กระทงใบตอง ปักด้วยเทียน เป็นการบูชาพระสัมาสัมพุทธเจ้าด้วยแสงสว่าง
2. กระทงโฟม ต่อมามีโฟมก็เลือกใช้โฟม
3. กระทงสาย ทำจากกะลามะพร้าว ที่ขัดให้สะอาดและหลอมเทียนพรรษาใส่ลงไปในกะลาจุดเทียนแล้วลอยลงแม่น้ำ ไหลตามกันเป็นสายตามร่องแม่น้ำปิง ซึ่งมีสันทรายอยู่ใต้น้ำ จึงเรียกกระทงสาย ซึ่งประเพณีของจังหวัดตาก

ความเชื่อของประเพณีลอยกระทง ลอยทุกข์ ลอยโศก

    ความเชื่อของการลอยกระทงเพื่อลอยทุกข์ ลอยโศกให้ลอยหายไปพร้อมกับกระทงด้วยการตัดเล็บ ผม และเงินใส่ลงไปในกระทง สิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อที่มีมาในในภายหลัง เป็นสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกสบายใจ แต่ความจริงเราไม่สามารถที่จะลอยทุกข์โศกให้หมดไปได้ด้วยการลอยกระทง  ดังนั้นถ้าจะให้ทุกข์โศก โรคภัย เคราะห์ร้ายออกไปด้วย เราต้องสร้างบุญ โดยในตอนกลางวัน ก่อนที่จะไปลอยกระทง เราก็ไปทำบุญที่วัดก่อน แล้วนำบุญนั้นมาอธิษฐานในคืนวันลอยกระทง ด้วยกุศลผลบุญนี้ขอให้ทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลายออกไปจากใจของข้าพเจ้า
 

จุดประสงค์ของการจุดดอกไม้ไฟในวันลอยกระทง

     สมัยโบราณเดิมทีเดียวยังไม่มีการจุดดอกไม้ไฟ แต่เป็นการเพิ่มเติมมาทีหลัง เพื่อสร้างความคักคักสนุกสนาน

การลอยกระทง เราควรจะนึกถึงเป้าหมายดั้งเดิมของประเพณี คือ บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นึกถึงคุณของน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างถูกหลัก ขณะเดียวกันให้ระมัดระวังเรื่องเมาสุรา ทะเลาะวิวาท ปัญหาชายหญิง ก็จะเป็นการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามไว้
 ลอยกระทงพื้นบ้าน สนุกสนานแบบพื้นเมือง
          เทศบาลนครหาดใหญ่ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสงขลา ขอเชิญร่วมงาน "ลอยกระทงพื้นบ้าน สนุกสนานแบบพื้นเมือง ประจำปี 2555" ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ บริเวณท่าน้ำบางหัก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          โดยภายในงานจะมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ, การประกวดนางนพมาศ, การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อาหาร และสินค้าอื่น ๆ และการแสดงดนตรีของนักร้องนักแสดง ได้แก่ ฝน ธนสุนทร หลิว อาจารียา เป็นต้น

          ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0 7420 0000, ททท. สำนักงานหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0 7423 1055, 0 7423 8518 หรือดูทางเว็บไซต์ www.loikrathong.net

ลอยกระทง 2555

เทศกาลลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ 2555

          ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมงาน "เทศกาลลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ 2555 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          โดยภายในงานจะมีการประกวดกระทงและนางนพมาศ/หนูน้อยนพมาศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนเพลิดเพลินใจไปกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม และร่วมย้อนยุคไปกับบทเพลงสุนทราภรณ์ในบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา, อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมจากฝีมือช่างในศูนย์ศิลปาชีพฯ ชมการจุดพลุ การปล่อยโคม และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

          ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0 3524 6076 – 7 หรือดูทางเว็บไซต์ www.loikrathong.net

ลอยกระทง 2555

ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ปี 2555

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม ขอเชิญร่วมงาน "ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ปี 2555" ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)

          ภายในงานจะมีกิจกรรมการลอยกระทงกาบกล้วยกว่าหนึ่งแสนใบ ตลอดลำน้ำแม่กลอง, ร่วมรำวงย้อนยุค, ร่วมทอดผ้าป่าทางน้ำ ณ วัดแก้วฟ้า และการแสดงโขน ยุวศิลปินจากมูลนิธิ ร.2, กิจกรรมหมู่บ้านสุขใจ การแสดงหุ่นสาย การแสดงการละเล่นของเด็กไทย ร่วมลีลาศ และรำวงกับวงสุนทราภรณ์ วงใหญ่และชมมรหรสพต่าง ๆ ภายในงานอีกมากมาย

          ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0 3475 2847 – 8 หรือดูทางเว็บไซต์ www.loikrathong.net

งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดสุพรรณบุรี

          จังหวัดสุพรรณบุรี และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี ขอเชิญร่วม "งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดสุพรรณบุรี" ในวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ บริเวณริมแม่น้ำสุพรรณบุรี (ท่าจีนสายเก่า) วัดวรจันทร์ ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

          โดยภายในงานจะมีการจัดงานวัดแบบย้อนยุค, การแสดงประกอบแสง เสียง, การจัดตลาดย้อนยุค, การประกวดกระทงของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี, การประกวดนางนพมาศชาติพันธุ์จังหวัดสุพรรณบุรี, การจัดมหกรรมตำนานลูกทุ่งสุพรรณบุรี, การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงของศิลปินนักร้อง และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

          ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0 3553 5380 หรือดูทางเว็บไซต์ www.loikrathong.net

เทศกาลลอยกระทงประเทศไทย จังหวัดลำพูน ประจำปี 2555

          จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมงาน "เทศกาลลอยกระทงประเทศไทย จังหวัดลำพูน ประจำปี 2555" ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ สะพานท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

          โดยภายในงานจะมีกิจกรรม ดังนี้...

          วันที่ 27 พฤศจิกายน : ขบวนแห่กระทงเล็ก (ถนนอินทยงยศ-คูเมืองลำพูน)

          วันที่ 28 พฤศจิกายน : พิธีเปิดประเพณีลอยกระทง จังหวัดลำพูน และกิจกรรมกาดหมั้วครัวแลง

          วันที่ 29 พฤศจิกายน : ขบวนแห่กระทงใหญ่ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การจุดพลุไฟ (ถนนอินทยงยศ-ประตูช้างสี-ถนนรอบเมือง-เชิงสะพานท่าขาม)

          ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครลำพูน โทรศัพท์ 0 5353 0683 และสำนักงานท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 0 5356 1430 หรือดูทางเว็บไซต์ www.loikrathong.net

ลอยกระทง 2555

ประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอน

          จังหวัดลำปาง ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "ประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอน ประจำปี 2555" ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ เขื่อนยาง ริมแม่น้ำวัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

          โดยภายในงานจะมีกิจกรรม ดังนี้...

          วันที่ 27 พฤศจิกายน : การประกวดซุ้มประตูป่า ฯลฯ

          วันที่ 28 พฤศจิกายน : ขบวนแห่สะเปาลอยน้ำ (หลังโรงพยาบาลแวนแซนวู้ด-ตามแม่น้ำวังไปถึงเขื่อนยาง)

          วันที่ 29 พฤศจิกายน : ขบวนแห่สะเปาใหญ่ (สามแยกเก๊าจาว-ข่วงนคร)

          ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง โทรศัพท์ 0 5423 7237, 0 5421 9300 หรือดูทางเว็บไซต์ www.loikrathong.net

ป๋าเวณียี่เป็งเมืองเชียงแสน 4 แผ่นดิน ประจำปี 2555

          จังหวัดเชียงราย ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "ป๋าเวณียี่เป็งเมืองเชียงแสน 4 แผ่นดิน ประจำปี 2555" ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ ศาลาริมฝั่งโขง หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน, ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน และถนนสายหน้าที่ว่าการอำเภอ โดยเริ่มตั้งแต่สถานีตำรวจภูธรเชียงแสน ถึงหน้าหน่วยเรือรักษาความสงบตามลำน้ำโขง เขตเชียงราย

          โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ, ประกวดโคมแขวน, ประกวดหนูน้อยนพมาศ, การแสดงเวที, การแสดงแสง สี เสียง ศิลปะพื้นบ้าน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.loikrathong.net

ลอยกระทง 2555

งานลอยกระทง ย้อนเวลา หาวิถีไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา

          เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ขอเชิญร่วมย้อนอดีตกับบรรยากาศตราตรึงประทับใจใน "งานลอยกระทง ย้อนเวลา หาวิถีไทย ประจำปี 2555" ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิการยน พ.ศ. 2555 ณ ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง บริเวณสวนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

          โดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมที่ถ่ายทอดความเป็นอยู่แบบไทย ทั้งด้านวิถีไทยในอดีต วิถีปลายจวัก วิถีวังเวียง (อาหารชาววัง) และวิถีชุมชน มีการออกร้านจำหน่ายอาหารไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และมีการสาธิตการประกอบอาหารที่เป็นวิถีชาววัง และมีการจัดนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องความเป็นมา รวมถึงการพัฒนาการของเมืองฉะเชิงเทรา มีการออกร้านผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของเมืองฉะเชิงเทรา โดยผู้ร่วมงานต้องแต่งกายย้อนยุคอย่างสวยงาม มีการแสดงการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงแสงสีเสียง การจุดพลุ ดอกไม้ไฟ มหรสพต่า งๆ อย่างยิ่งใหญ่

งานประเพณีลอยกระทงบึงสีฐาน ประจำปี 2555

          ขอเชิญทุกท่านร่วม "งานประเพณีลอยกระทงบึงสีฐาน ประจำปี 2555" ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยภายในงานชมการประกวดขบวนแห่กระทง การประกวดนางนพมาศ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

          ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานขอนแก่น โทรศัพท์ 0 4324 4498 - 9 หรือดูทาง เฟซบุ๊ก TAT Khonkaen

งานประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป จังหวัดร้อยเอ็ด

          ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "ประเพณีลอยกระทงสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ประจำปี 2555" ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ บริเวณบึงพลาญชัย และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

          โดยภายในงานจะมีการประกวดขบวนแห่กระทงประทีปใหญ่ การประกวดกระทงอนุรักษ์ การประกวดธิดาสาเกตนคร และการแสดงแสง สี เสียงตำนานเมืองร้อยเอ็ด ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0 4351 1222 หรือ ททท. สำนักงานขอนแก่น โทรศัพท์ 0 4324 4498 – 9 และดูทาง เฟซบุ๊ก TAT Khonkaen